ค่าทำบัญชี

อัตราค่าบริการ

เอกสาร 1-40       รายการต่อเดือน         ค่าบริการ 2,500 บาท/เดือน

เอกสาร 41-80     รายการต่อเดือน         ค่าบริการ 3,500 บาท/เดือน

เอกสาร 81-120   รายการต่อเดือน         ค่าบริการ 4,500 บาท/เดือน

เอกสาร 121-300 รายการต่อเดือน         ค่าบริการ 5,500 บาท/เดือน

เอกสาร 171-300 รายการต่อเดือน         ค่าบริการ 6,500 บาท/เดือน

เอกสารตั้งแต่ 301 ชุดขึ้นไป                 (พิจารณาตามความเหมาะสม)

กรณีให้สำนักงานจัดทำสต๊อกให้ เพิ่มอีกเดือน 2,000 บาท

กรณีให้สำนักงานปิดงบการเงินสิ้นปีอย่างเดียว ค่าทำบัญชีจะคิดครึ่งราคาของค่าบริการรายเดือน

ค่าตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการ

งบเปล่า                                       ค่าบริการ  7,000 บาท

รายได้ไม่เกิน   1 ล้าน                   ค่าบริการ 15,000 บาท

รายได้ไม่เกิน   5 ล้าน                   ค่าบริการ 18,000 บาท

รายได้ไม่เกิน  10 ล้าน                  ค่าบริการ 18,000 บาท

รายได้ไม่เกิน  20 ล้าน                  ค่าบริการ 25,000 บาท

รายได้ไม่เกิน  30 ล้าน                  ค่าบริการ 30,000 บาท

 

หมายเหตุ  รายได้เกิน 30 ล้าน ส่วนที่เพิ่มขึ้นทุก 5 ล้าน เพิ่มค่าสอบ 5,000 บาท

ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ค่าบริการพร้อมค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ค่าบริการพร้อมค่าธรรมเนีม  20,000 บาท

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท ค่าบริการพร้อมค่าธรรมเนียม 30,000 บาท

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท ค่าบริการพร้อมค่าธรรมเนียม 35,000 บาท

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ค่าบริการพร้อมค่าธรรมเนียม 40,000 บาท

 

หมายเหตุ   จดทะเบียนบริษัทฯ กับเราวันนี้ ฟรี! ค่าทำบัญชีเดือนแรก