มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลอย่างเต็มรูปแบบ

March 12, 2016

อบรม "พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรรมาภิบาล" และ "ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" เชียงใหม่

February 5, 2016

ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดอุดรธานี

February 5, 2016

ผู้เข้าอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

February 5, 2016

พิธีมอบใบประกาศสำนักงานบัญชีคุณภาพ

February 5, 2016

1/1
Please reload

March 12, 2016

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  แถลงข่าว "ก้าวสู่...มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสากลอย่างเต็มรูปแบบ" และงาน "Thailand IFRS Conference 2016"

ร่วมกับ นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายรพี สุจริตกุล

เลขาธิการสำนั...

February 5, 2016

 นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจ "พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล" และ "ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุรภาพ" ณ ห้องแกรนด์นันทา และห้องนันทา 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

February 5, 2016

 สำนักงานบัญชนิลประพันธ์ ได้เข้ารับมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เข้าร่วมอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

February 5, 2016

นางสาวอาริสา พรหมพันธุ์เจริญ เป็นตัวแทนสำนักงานบัญชีนิลประพันธ์ รับมอบประกาศษณียบัตรจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

 

 

Please reload

ทีมงานสำนักงานบัญชีมาตรฐาน
กว่าจะมาเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
รายชื่อสำนักงานคุณภาพภาคกลาง
  • Facebook Social Icon