top of page
ค้นหา
  • info43987

ผู้เข้าอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


สำนักงานบัญชีนิลประพันธ์ บริการด้านบัญชี โดยให้บริการรับจัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี, และให้บริการจดทะเบียน มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นหลัก ด้วยราคาที่เหมาะสม โดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทำให้สำนักงานฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย สำนักงานบัญชีนิลประพันธ์ ยินดีให้คำปรึกษา การวางแผนด้านบัญชี ด้านภาษี ที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ด้วยความเต็มใจ และจริงใจ ใส่ใจในผลงาน มีการวางแผนและอธิบายสิ่งที่ท่านต้องการทราบ ให้คำปรึกษาทุกขึ้นตอนแบบมิตรภาพ ด้วยความเป็นกันเอง จากประสบการณ์ที่ยาวนาน เรามุ่งมั่นพัฒนาจนได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานบัญชนิลประพันธ์ ได้เข้ารับมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เข้าร่วมอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page